🍀 Ngã 3 Diên An đường 23/10, Khánh Hoà

🍀 334A Hùng Vương, P.7, Tuy Hoà, Phú Yên

🍀 307 Phạm Văn Đồng, Tx. Sông Cầu, Phú Yên

🍀 29 Thích Quảng Đức, TP. Long Khánh, Đồng Nai

🍀 198 Đường Hùng Vương, P. Xuân Bình, TP. Long khánh, Đồng Nai

🍀 347 Hùng Vương, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hoà

🍀 26 Nguyễn Huệ, Tx Ninh Hoà, Khánh Hoà

🍀 19 Ngô Đức Kế, Nha Trang, Khánh Hòa

🍀 471 QL1A, Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên. 

🍀 16 Trường Chinh, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa

🍀 97 Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

🍀 720 đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa

 

ilaCha Nha Trang (Khánh Hòa)

ĐC: 19 Ngô Đức Kế, Nha Trang

TEL: 0258 6299 333

ilaCha Ninh Hòa (Khánh Hòa)

Địa chỉ: 26 Nguyễn Huệ, tx Ninh Hoà, Khánh Hoà
Điện thoại: 070 4114 678

ilaCha Sông Cầu (Phú Yên)

ĐC: 307 Phạm Văn Đồng, Sông Cầu, Phú Yên

TEL:  094 510 12 68

ilaCha Long Khánh CN1 (Đồng Nai)

ĐC: 29 Thích Quảng Đức, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai

TEL: 08345 22 468

ilaCha Tuy Hòa (Phú Yên)

ĐC: 334a Hùng Vương, Tuy Hòa 

TEL: 0702 568 586

ilaCha Tuy An (Phú Yên)

ĐC: 471 QL1A, Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên.

TEL: 092 934 37 87

ilaCha Diên An (Khánh Hoà)

ĐC: 23/10, Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa

TEL: 0922 017 678

ilaCha Vạn Ninh (Khánh Hoà)

ĐC: 347  Hùng Vương, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa

TEL: 090 257 1213

ilaCha Long Khánh CN2 (Đồng Nai)

ĐC: 198 Đường Hùng Vương, KP 2, P. Xuân Bình, Tx. Long khánh, Đồng Nai

TEL: 0776454979

ilaCha Nha Trang - Thái Nguyên

ĐC: 97 Thái Nguyên, Nha Trang

TEL: 0777 04 19 05

ilaCha Cam Lâm

ĐC: 16 Trường Chinh, Cam Đức, Cam Lâm

TEL: 0935 830 678 

ilaCha Nha Trang - 2/4

ĐC: 720 đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa

HOTLINE: 0772460900