HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÀ SỮA ILACHA

Chi nhánh 01: ilaCha Diên Khánh

Địa chỉ: Ngã ba Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa

Hotline: 092 201 76 78

Chi nhánh 02: ilaCha Tuy Hòa

Địa chỉ: 338A Hùng Vương, Tuy Hòa, Phú Yên

Hotline: 070 256 8586

Chi nhánh 03: ilaCha Sông Cầu

Địa chỉ: 307 Phạm Văn Đồng, Sông Cầu, Phú Yên

Hotline: 094 510 12 68

ilaCha Long Khánh

  • Chi nhánh 4: 29 Thích Quảng Đức, Long Khánh, Đồng Nai
  • Chi nhánh 5: 198 Đường Hùng Vương, Long Khánh, Đồng Nai
  • Chi nhánh 6: 107 Duy Tân, Long Khánh, Đồng Nai

Hotline: 083 452 2468

  • Chi nhánh 7: Số 2, khu 1, Xuân Định, Xuân Lộc (Ngã 3 Bảo Định)

Hotline: 083 424 0246

Chi nhánh 08: ilaCha Vạn Ninh

Địa chỉ: 347 Hùng Vương, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Hotline: 090 257 12 13

Chi nhánh 09: ilaCha Ninh Hòa

Địa chỉ: 26 Nguyễn Huệ, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Hotline: 070 411 4678

Chi nhánh 10: ilaCha Nha Trang

Địa chỉ: 19 Ngô Đức Kế, Nha Trang, Khánh Hòa

Hotline: 0258 6299 333

Chi nhánh 11: ilaCha Cam Lâm

Địa chỉ: 16 Trường Chinh, Cam Lâm, Khánh Hòa

Hotline: 093 583 06 78